Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Weblog pro webmastery a webdesignéry

29. 03. 2003

Validní HTML jen pro fanjšmekry?

…rezignoval jsem na snahu mít kód Marigolda validní, protože bych se s tím tak patlal, že by mi nezbyl čas na jinou práci. Tahle "validní" záležitost je pro fajnšmekry a do doby, dokud se stránka bude v hlavních prohlížečích zobrazovat, mne to trápit nebude.

– píše Patrick Zandl v článku Rozpaky z validního obsahu a z CSS (Marigold, 28.3.03) a vyjadřuje tak poměrně zažitou představu, že validní HTML je cosi složitého a zároveň zbytečného. Přítom je to přesně naopak.

 • Validní HTML je nepoměrně jednodušší než jeho nevalidní odvozeniny, a to jak na naučení (obsahuje méně prvků a atributů), tak na používání (je přehlednější, snáze se udržuje a kontroluje).

 • Zatímco profesionál s rozsáhlými zkušenostmi a dobrým testovacím zázemím si může občas dovolit řízeně nevalidní (proprietární) kód, pro laika je validní HTML nejefektivnější a skoro jediný způsob, jak zvýšit šance na čitelnost stránek v různých prohlížečích.

Shodou okolností lze obě výše uvedené teze dokumentovat přímo na kódu citovaného článku.

 1. Nejprve jsem zkusil článek zkontrolovat validátorem W3C a zjistil jsem, že vůbec validovat nejde. Důvodem je chybějící údaj o kódování. To ovšem znamená, že se Patrick mýlí, když se domnívá, že se stránka ve všech hlavních prohlížečích zobrazuje nějak rozumně. Naopak, české znaky se zobrazují zcela náhodně (podle možností a nastavení prohlížeče) a uživatelé jsou nuceni nastavovat kódování v prohlížeči ručně (pokud vědí jak).

 2. Řekl jsem validátoru, ať použije kódování Windows-1250. Výsledkem bylo 34 chyb. Nemalá část těchto chyb však pramení ze zvoleného přísného (Strict) typu dokumentu, který je opravdu určen spíše autorům s dobrou znalostí HTML.

 3. V posledním kroku jsem tedy ještě předefinoval typ dokumentu na méně přísný Transitional a hle – chyb už zbylo jen 21. Z nich ale 16 jde na vrub znaku &, který není zapsán entitou &. Zbývajících 5 chyb představuje:

  • duplicitní atribut id,
  • nadbytečné ukončení odstavce (</p>),
  • neuzavřený <div>.

  Znaky & (navíc v URI) asi opravdu žádný problém se zobrazení nezpůsobí, ovšem ostatní 3 chyby ano, zejména v kombinaci s CSS či DOM.

Jaký je tedy závěr? Kdyby autor zvolil vhodný typ dokumentu (HTML 4.0 Transitional), deklaroval použité kódování a zapisoval znak & důsledně entitou &amp;, ukázal by mu validátor pouze pár chyb, z nichž všechny s sebou nesou značné riziko chybného zobrazení stránky. Oprava by pak byla věcí dvou minut i pro někoho, kdo má jen velmi základní znalosti HTML.

Ohlasy a souvislosti k tomuto příspěvku

Marek Prokop, 29. 03. 2003 23:58, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Další příspěvky weblogu

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.