Jak správně hodnotit odkazovanou návštěvnost v Google Analytics

Pokud používáte Google Analytics, jistě znáte report Referring Sites a možná ho stejně jako já používáte k hodnocení kvality zpětných odkazů podle návštěvnosti, kterou vám jednotlivé odkazující stránky posílají. Znáte ale past, která se v metodice Google Analytics nachází?

Podívejte se na následující příklad:

Na první pohled se zdá, že z webu Prodejparfemu.cz přišlo 68 návštěv, tedy jen o 18 % méně než 83 návštěv z webu Firmy.cz. Kvalita návštěvnosti měřená bounce ratem a počtem zhlédnutých stránek na návštěvu se ovšem zdá být v případě Prodejeparfemu.cz vyšší, takže bychom nejspíš považovali hodnotu obou zpětných odkazů za přibližně rovnocennou.

Bohužel, je to jen zdání.

Předešlý obrázek jsem zfixloval. Ve skutečnosti obsahuje ještě jeden sloupec, který ukazuje podíl návštěv učiněných novými návštěvníky.

A právě tento údaj je pro správnou interpretaci ostatních dat důležitý. Na druhém obrázku vidíte, že nových návštěv z webu Prodejparfemu.cz bylo jen 4,41 %. Vynásobíte-li to počtem návštěv, dostanete se k pouhým třem novým návštěvníkům ve srovnání s 60 novými návštěvníky z webu Firmy.cz. Rozdíl v návštěvnosti již tedy není 18 procent, nýbrž 95 procent. Jinými slovy, reálný přínos odkazu z Firem.cz je zhruba dvacetkrát vyšší než z Prodejeparfemu.cz.

Na závěr ještě upozorním, že Google Analytics si pomocí cookies pamatují zdroj první návštěvy unikátního návštěvníka a referrer má přednost před přímým přístupem. To v důsledku znamená, že těch 27 % opakovaných návštěv z Firem.cz resp. 96 % návštěv z Prodejeparfemu.cz mohlo ve skutečnosti přijít přímým zadáním adresy do prohlížeče (nebo z pošty, Twitteru či jiné desktopové aplikace, která nepředává referrery).

, 13. 04. 2009 17:15, Pošli komentář

| Nejnovější |

Komentáře

 1. Takhle fixlovat :D

  — Edie · 3358 days ago · #

 2. Dovolil bych si s vámi Marku polemizovat. Pokuď se snažíme hodnotit kvalitu zpětných odkazů podle návštevnosti, tak máte pravdu, pres odkaz na Firmy.cz přišlo více unikátních návštevníků.

  Hodnotit kvalitu zpetného odkazu čistě podle návštevnosti mi ale prijde zavádejicí. I když se nejedná o výkonový web a není možné měřit nějaké konverze, i tak je rozdíl jestli přes odkaz přijde mnoho návštevníků, kteří se ale příliš nezdrží a už se nevrátí.

  Pak naopak odkaz na prodejparfemu.cz se zdá být velmi kvalitní, neboť sice přivedl jen 4 unikátní návševníky, ti se ale opakovaně na stránky vraceli a trávili na nich mnoho času. Tedy v analogii PPC daleko lépe utracené peníze.

  — Jan Menšík · 3358 days ago · #

 3. % New Visits je určitě důležitý ukazatel, hodný propagace, ale nemyslím, že znamená to, co říkáte.

  Stavíte svůj článek (přinejmenším jeho jedinou tučnou větu) totiž na mylném předpokladu – že noví návštěvníci jsou podstatně cennější než návštěvníci vracející se.

  Ve skutečnosti návštěvníci můžou k získání důvěry k webu a k provedení transakce potřebovat víc než jednu návštěvu. Odkaz z ProdejParfemu.cz pak může být velmi cenný, protože posiluje důvěryhodnost webu.

  Opakovaní návštěvníci jsou angažovaní a loajální, netvrdil bych, že “reálný přínos odkazu” s x-krát vyšším poměrem nových návštěvníků je x-krát cennější.

  referrer má přednost před přímým přístupem. To v důsledku znamená, že těch 27 % opakovaných návštěv z Firem.cz resp. 96 % návštěv z Prodejeparfemu.cz mohlo ve skutečnosti přijít přímým zadáním adresy do prohlížeče

  Tohle tvrzení není pravdivé. Návštěvy opakovaných návštěvníků v těch screenshotech započaly tím kterým odkazem, ne přímým zadáním.

  Retal · 3357 days ago · #

 4. [1] Jane, chápu, co chcete říci, a souhlasím s tím, že pro některé weby jsou vracející se návštěvníci cennější. O to mi ale v tomto příkladu nešlo, mimo jiné i proto, že data nejsou dostatečná k tomu, abych dokázal kvalitu návštěvnosti spolehlivě odhadnout. Počet návštěvníků z druhého odkazu je příliš malý, jen tři. Navíc z prvního odkazu přišlo vracejících se návštěvníků asi víc, teoreticky až 23.

  Šlo mi jen o upozornění na častou chybu, kterou v interpretaci dat z Google Analytics u lidí pozoruji. Nemusí se týkat jen referrerů. Úplně stejné je to u dotazů z vyhledavačů. Lidé přeceňují význam určitého dotazu, protože přes něj dle GA přišlo třeba 30 návštěv, jenže ve skutečnosti to byl jen jeden jediný návštěvník a ten dotaz byl položen třeba jen jednou za rok.

  Jistě se mnou budete souhlasit, že by se nevyplatilo na takový dotaz stránky optimalizovat a doufat, že ho příští rok zase někdo položí a navíc se bude vracet podobně často, jako první návštěvník. Se zpětnými odkazy je to totéž.

  [2] Martine, já přeci nikde neříkám, že noví návštěvníci jsou podstatně cennější než návštěvníci vracející se. Naopak, vycházím z obecného předpokladu, že jsou stejně cenní, což, jak mi vytkl Jan, nemusí být vždy pravda.

  Jak připouštím výše, vracející se návštěvníci opravdu jsou často cennější. Tato konkrétní data mi ale neumožňují učinit závěr, že z druhého odkazu chodí (bude chodit) více vracejících návštěvníků. Spíše jich asi přišlo a bude chodit méně, než z prvního odkazu, ale protože to nevím jistě, tento aspekt jsem v příkladu nebral v úvahu.

  Závěru Vašeho komentáře možná nerozumím správně. Z metodiky GA a uvedených čísel vyplývá, že kliknutím na druhý odkaz došlo ke třem návštěvám. Ke zbylým 65 mohlo i nemuselo dojít kliknutím na tento odkaz. To je to, na co jsem chtěl článkem upozornit.

  Marek Prokop · 3357 days ago · #

 5. Marku souhlasím, jen mi přišlo vhodné korigovat závěry článku. Vzhledem k tomu, že vás mnoho čtenářů (včetně mne) bere ja autoritu, někteří možná jako “modlu”, není vhodné vyvozovat tak rezolutní závěry v článku, který má nejasné zadaní a statisticky nereprezentativní vstupní data.

  Upozornění na úskalí procenta nových návštev je chválihodné a pro mnoho čtenářů přínosné, avšak závěr “...reálný přínos odkazu z Firem.cz je zhruba dvacetkrát vyšší” mi přijde až moc rezolutní.

  — Jan Menšík · 3357 days ago · #

Commenting is closed for this article.