Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Co je hezké, je i použitelné

10. 01. 2004

Tanya Rabourn (Pixelcharmer) objevila zajímavou, tři roky starou studii What is beautiful is usable (Science Direct), ze které vyplývá, že se lidé při hodnocení použitelnosti počítačového systému nechávají ovlivnit jeho vzhledem. Studie se sice nezabývala webem, její závěry však mohou mít obecnější platnost. Celá studie není zdarma přístupná, takže alespoň cituji z resumé:

Účastníci byli požádání o názor předtím i poté, co systém použili. Údaje před experimentem ukázaly silnou korelaci mezi tím, jak uživatelé vnímají estetičnost a použitelnost systému. Údaje po experimentu ukázaly, že se tato silná korelace nezměnila… Míra estetičnosti systému ovlivnila po použití jak vnímaní estetičnosti, tak použitelnosti, kdežto míra skutečné použitelnosti tento efekt neměla.

Marek Prokop, 10. 01. 2004 01:23, Pošli komentář

Komentáře k tomu článku jsou uzavřeny.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.