Přeskoč navigaci

Weblog pro webmastery a webdesignéry

18.1.03

Hrozba sémantického webu se naplňuje

Před půl rokem jsem napůl v žertu, napůl s vizionářskou vážností psal o hrozbě sémantického webu (Interval.cz, 14.6. 2002) a hle, hrozba se začíná naplňovat. Syndirella je zřejmě první čtečka novinek (news aggregator) pro Windows, která kromě RSS umí zpracovat i běžné zpravodajské stránky a naservírovat vám z nich jen ty informace (zpravidla články, či titulky článků), které opravdu chcete vidět. Alespoň to tvrdí její autor Dmitry Jemerov. Osobně jsem to zatím nezkoušel, neboť mne odradila nutnost instalace prostředí .NET. (zdroj: Mark Pilgrim)

Vložil Marek Prokop v 00:35. Trvalý odkaz

17.1.03

Ankety pro Sovu

Chtěl jsem vám, čtenářům weblogu, položit několik otázek, a proto jsem se rozhodl použít nějaký externí skript na anketu (hosting Sovy neumožňuje skriptování na straně serveru). Nabídek na podobné skripty jsem již dostal několik a tak jsem předpokládal, že to bude snadné. Ale ouha. Prošel jsem všechny služby z prvních dvou stránek Goolgu na dotazy anketaankety a výsledek byl žalostný:

 • HTML kód prezentace služby není validní – 100%
 • Na stránkách služby není uveden provozovatel – 80%
 • Stránky služby jsou velmi obtížně použitelné (nesmyslné rámce, příliš malé písmo, nepřehledná navigace) – 80%
 • Chybí informace o ochraně soukromí (co bude s registrovaným emailem, získanými daty, atd.) – 100%

Naprostá neschopnost českých internetových firem poskytovat důvěryhodné internetové služby je opravdu fascinující. Kdybyste někdo věděl o něčem vhodném, budu vděčný za zprávu.

Vložil Marek Prokop v 21:04. Trvalý odkaz

Weby odpovídající W4D

Ode dneška můžete zveřejnit odkazy na své weby odpovídající W4D. Seznam webů vytvořených podle W4D je členěn na dvě skupiny:

 1. weby splňující všechna pravidla W4D,
 2. weby porušující maximálně dvě pravidla W4D.

Do třetí skupiny lze registrovat odstrašující příklady, tj. ty stránky, které porušují všechna pravidla W4D s výjimkou libovolných tří a méně.

Vložil Marek Prokop v 14:28. Trvalý odkaz

Problémy s CSS pravidlem @import

Jiří Bureš ve svém weblogu conBlog upozorňuje na problém s ukládáním stránek používajících pravidlo @import k připojení externího stylového předpisu. Pokud totiž importovaný stylový předpis obsahuje odkazy na další soubory (např. obrázky na pozadí), Internet Explorer je neuloží správně a uložená stránka se pak zobrazuje bez nich.

Není to jediný problém, ke kterému v důsledku pravidla @import dochází. Na další mne nedávno upozornil Jiří Lahvička, který při redesignu Atlasu zjistil, že importovaný stylový předpis se nekešuje a při načítání stránek pak dochází k nehezkým vizuálním efektům.

Pravidlo @import se většinou používá proto, aby se ke stylovému předpisu nedostaly starší prohlížeče (typicky IE 4NN 4), které by ho neuměly správně zpracovat. Jak se ale ukazuje, není to řešení nejlepší. Já sám už proto nějakou dobu @import raději nepoužívám a místo toho upřednostňuji tuto konstrukci:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" media="all" />
<script type="text/javascript" src="nn4css.js"></script>

Jelikož NN 4 nezná media="all", stylový předpis style.css nenačte. Díky skriptu nn4css.js však načte jiný stylový předpis, speciálně pro něj připravený. Skript vypadá takto:

if (document.layers) {
  document.write('<link rel=stylesheet href="nn4.css">')
}

Další triky na to, jak ukrývat stylové předpisy nebo jejich části před různými prohlížeči, najdete na css-discuss Wiki.

Vložil Marek Prokop v 02:27. Trvalý odkaz

16.1.03

Jak na intranet

Podmínkou úspěšného interanetu je jeho spontánní přijetí uživateli. Čtyři rady, jak toho dosáhnout, každou s podrobným vysvětlením a příklady, přináší Shiv Singh v článku Building Intranets that Matter (Digital Web Magazine):

 1. Dejte mu smysl – jak pro firmu, tak pro jednotlivé uživatele.
 2. Vyřešte dobře něčí problém.
 3. Chytře zaujměte uživatele.
 4. Pěstujte mezioborovou spolupráci.
Vložil Marek Prokop v 13:17. Trvalý odkaz

Jiný pohled na XHTML 2.0

Spor o XHTML 2.0, nastartovaný Markem Pilgrimem, se šíří a šíří. Ian Hickson již biblicky laděným názvem své úvahy – And on the Eighth Day, He brought forth Progress. And it was good. – naznačuje, na které straně sporu stojí. Jednu po druhé vypočítává nové možnosti normy a vysvětluje jejich výhody. Zároveň i odkrývá nejrozšířenější mýty a upozorňuje, že je předčasné dělat závěry o dosud nedokončeném návrhu.

Copak o to, Hickson má nepochybně pravdu, že XHTML 2.0 je lepší jazyk než stávající verze (X)HTML. Podobně jako jiní však přehlíží jednu zásadní otázku – jaký bude mít praktický význam za sedm až osm let, což je zřejmě nejbližší doba, kdy by se mohl na Webu začít všeobecně používat? Nekompatibilita se staršími verzemi je z jistého pohledu výhodou a zřejmě je i nutná, jenže zároveň určitě zabrání rychlejšímu rozšíření a staví XHTML 2.0 do rovné konkurence se všemi ostatními, pro mnohé účely vhodnějšími XML jazyky (DocBook, NewsML, NITF). Obstojí i po letech XHTML 2.0 v této konkurenci? (odkaz poslal Adam Hauner)

Vložil Marek Prokop v 12:08. Trvalý odkaz

Tisk webových stránek

Před pár dny Martin Kopta položil členům konference Webdesign otázku, jaké znalosti a schopnosti očekávají od běžných uživatelů webových stránek. Když už to vypadalo, že se diskutující shodnou jen na schopnosti číst dostatečně veliký text a klikat na dostatečně zřetelné odkazy, přidal jsem ještě svůj tip – schopnost vytisknout prohlíženou stránku. Z pozorování mnoha řadových uživatelů totiž vím, že si stránky tisknou mnohem častěji, než my, webdesignéři a webmastři, předpokládáme.

Proto mne potěšil James Kalbach, který právě na téma tisku webových stránek publikoval v Boxes and Arrows článek jednoduše nazvaný Printing the Web. Najdete v něm nejenom úvahu o tom, proč je tisk stránek tak důležitý (computers are good for storing information, but generally bad for using it), ale i přehled hlavních metod, jak tisk stránek uživatelům usnadnit.

Vložil Marek Prokop v 02:34. Trvalý odkaz

Vektorová grafika od W3C

14.1.2003 vydalo W3C dvě nová doporučení:

Jazyk SVG je aplikací XML pro definování vektorových grafických prvků, textu a obrázků. Vzhledem k nedostatečné podpoře v prohlížečích zatím nedoznal většího rozšíření. Nová verze 1.1 rozděluje jazyk do zvlašť použitelných modulů. Mobile SVG zahrnuje moduly optimalizované pro mobilní telefony a kapesní počítače.

Vložil Marek Prokop v 01:55. Trvalý odkaz

14.1.03

Bude XHTML 2.0, nebo nebude?

Celý problém s pochybným návrhem normy XHTML 2.0 jde vyřešit velmi jednoduše tím, že se norma přejmenuje. Alespoň tak to vidí Jeffrey Zeldman a já s ním souhlasím, neboť říká v podstatě totéž co já: další vývoj XHTML je zbytečný a pokud XHTML 2.0 opravdu vznikne, bude to jiný jazyk.

Zeldman mne umí znovu a znovu překvapit. Není zrovna nejlepší designér (tuhle mne o tom přesvědčoval Karel Minařík), není ani znalec značkovacích jazyků či jiné internetové technologie (o tom se umím přesvědčit sám), není dokonce ani mimořádně dobrý spisovatel. Přesto, nebo právě proto, ale vyniká ostrým viděním širokých souvislostí a perspektiv a nezaměnitelným způsobem se dokáže správným názorem ve správnou chvíli ujmout role „tvůrce veřejného mínění“.

Vložil Marek Prokop v 22:02. Trvalý odkaz

Placený obsah

VÝSTRAHA: Je známo, že neomezená míra bezplatného obsahu a služeb na nechráněných trzích likviduje podnikání. Bezplatné nabídky mohou ve svých důsledcích vést až k paralýze obchodních strategií a pomalé agónii zakončené smrtí. V zájmu budováním trvale udržitelného trhu informací se tento web zavazuje, že omezí šíření jedovatého bezplatného obsahu a služeb do už tak dost znečištěného prostředí.

— The Seven Deadly Sins of Free Content

Vložil Marek Prokop v 02:28. Trvalý odkaz

Pochybnosti o XHTML 2.0

Někdy začátkem loňského roku jsem v jakési diskusi (tuším na Intervalu.cz) vyslovil názor, že návrh normy XHTML 2.0 sice obsahuje zajímavé a užitečné inovace, ale jeho smysl přesto nechápu. Dnes své pochybnosti, ba přímo znechucení z XHTML 2.0 vyslovil Mark Pilgrim, jeden z nejznámějších propagátorů (a současně praktiků) sémanticky bohatého XHTML. Navíc se zdá, že značné množství ohlasů (viz Further reading pod článkem) mu dává za pravdu.

Narozdíl od Marka však pesimista nejsem, neboť na praktické uplatnění XHTML 2.0 někdy v budoucnu stále nevěřím. Jsem přesvědčen, že dřív než W3C normu dokončí, bude jakékoli (X)HTML pasé a na Webu se rozšíří mnohem pestřejší paleta XML aplikací, které nabídnou dostatečný sémantický základ pro různé účely použití.

Vložil Marek Prokop v 01:22. Trvalý odkaz

Zkušený nezkušený uživatel

Jeden a tentýž člověk může k počítači (softwaru, webové stránce) přistupovat dvěma zcela odlišnými způsoby – jednou jako zkušený uživatel, který zná všechny možné triky a aplikaci si umí dokonale přizpůsobit svým potřebám, podruhé jako ustrašený začátečník, který využívá jen zlomek funkcí a bojí se zmáčknout kdejaký čudlík. V obou případech se přitom může jednat o dvě aplikace, které jsou pro dotyčného uživatele stejně důležité a jejich používáním tráví stejně času.

Jak je to možné? To vysvětluje Jared M. Spool v článku Designing for the Multiple Personalities of Users a přidává i návod, jak pro tyto dva diametrálně rozdílné typy uživatelů navrhovat uživatelské rozhraní.

Vložil Marek Prokop v 00:53. Trvalý odkaz

13.1.03

Dogma W4, verze 1.1

Petr „Pixy“ Staníček dnes dokončil finální redakci verze 1.1 Dogmatu W4, včetně vysvětlivek a komentářů. Manifest Dogma W4 (W4D) je soubor pravidel pro tvorbu přístupných a dobře použitelných webových dokumentů s důrazem na strukturální čistotu a sémantickou bohatost zdrojového (X)HTML kódu.

Pixy též udržuje seznam webů, které pravidla W4D respektují. Jste-li autorem takového webu, neváhejte se přihlásit. Na příkladu on-line deníku Blesk (autorem je právě Petr Staníček) je vidět, že W4D lze použít i pro graficky pestré a vysoce navštěvované projekty. Dále se hledá dobrovolník, který by byl ochoten kvalitně přeložit celý manifest včetně komentářů do angličtiny a případných dalších jazyků.

Vložil Marek Prokop v 23:46. Trvalý odkaz

Lenost je motorem pokroku

Principiálním příslibem Webu je pohodlí. Proč sedat do auta, když lze usednout k počítači. Tak začíná Gerry McGovern svůj poslední článek nazvaný Is your website convenient?. Myšlenka článku je jednoduchá: lidé upřednostňují internet tehdy, chtějí-li získat informace nebo nakoupit rychle a pohodlně. Když někdo navštíví vaše stránky, už se před tím rozhodl, že nepojede do města, nezvedne telefon, nebude listovat časopisem. Stránky by se proto měly více podobat rychlé samoobsluze ve stylu McDonalds než luxusní restauraci, kde je sice výborné jídlo i obsluha, ale vše trvá dlouho, stojí to víc peněz a navíc musíte přijít ve večerním obleku.

Vložil Marek Prokop v 14:40. Trvalý odkaz

Testování stránek pro barvoslepé

Barvoslepost je v různých formách rozšířena u nemalé části populace a je proto důležité vždy zvolit takové barevné ladění stránek, které zachová jejich dobrou čitelnost pro barvoslepé. Existuje několik nástrojů, kterými lze stránky testovat, avšak ne všechny dokážou správně pracovat s kaskádovými styly. Colorblind Web Page Filter, který jsem právě objevil díky LucDesku, zvládá CSS bez problémů a jeho uživatelský komfort mne také mile překvapil.

Pokud hledáte základní informace o problematice barvoslepých na webu, mohl by vám přijít vhod můj starší článek Magie barev na webu, část I., část II. (Interval, 5/2001).

Vložil Marek Prokop v 01:26. Trvalý odkaz

12.1.03

Odkazy na sedmero způsobů

Jak referuje Medvídek Pů v článku Mají být odkazy podtržené?, je osazenstvo BonusWebu připraveno stávkovat, aby uhájilo své nepodtržené odkazy. Pů se tomu podivuje, mně to naopak připadá pochopitelné. BonusWeb je pro hravé lidi a současný odkazový guláš popírající veškeré zásady použitelnosti a přístupnosti pro ně musí být pravým eldorádem, ve kterém se dlouhé hodiny baví hledáním, na co kliknout jde a na co nejde.

Možná by nebyla od věci malá soutěž. Schválně, kdo najde stránku s nejméně jednotným formátováním odkazů. Domovská stránka BonusWebu je zatím nepochybně favoritem – různých stylů textových odkazů jsem tam napočítal sedm, a to počítám jen odlišnosti v barvě a podtržení, nikoli ve velikosti a síle písma.

Vložil Marek Prokop v 21:15. Trvalý odkaz

Až mladí budou staří

Český internet ani zdaleka nekopíruje věkovou strukturu celé populace a uživatelé starší padesáti let jsou zde poměrně vzácní. To však určitě nebude platit věčně. Roky ubíhají jak voda a za chvíli budou z dnešních mladých staří. Možná už za pět let se věkové složení virtuální populace srovná s tou reálnou a ještě o něco dříve začnou být pro české internetové podnikatele zajímavá čísla z průzkumu používání internetu seniory, který v druhé polovině roku 2002 provedl SeniorNet (via Meryl Evans).

Vložil Marek Prokop v 19:18. Trvalý odkaz

Chlívek webdesignéra

Medvídkovi Pů se čím dál víc líbí Sova, Sově se čím dál víc líbí Medvídek Pů (ano, i tak překvapivě jednoduchý někdy život může být). Medvídek Pů dnes navíc otevřel nový chlívek věnovaný webdesignu, čímž si vysloužil trvalý odkaz v našem seznamu českých blogů. Ačkoli se jedná o chlívek nový, už je v něm pěkně nastláno – z čerstvých příspěvků by vás určitě mohl zaujmout např. Jyxo.cz pro vaše stránky.

Mimochodem, když už zmiňuji Jyxo, možná jste věděli o jeho problémech s indexováním (X)HTML dokumentů kódovaných v UTF-8. Podle vyjádření Michala Illicha, hlavního krotitele Jyxa, jsou však tyto problémy počínaje dneškem ty tam, což potvrdily i mé vlastní testy. Díky, Michale!

Vložil Marek Prokop v 18:15. Trvalý odkaz

Zpravodajské servery roku 2003

Jaké opravdu budou zpravodajské servery v roce 2003 se Steve Outing předpovědět nesnaží. Místo toho se pokuší jim podsunout celou řadu novoročních předsevzetí v článku New Year Resolutions: Fix Archives, Ban Pop-ups. Kdyby se mu to podařilo a zpravodajské weby by se těmito předsevzetími opravdu řídily,

 • čtenáři by našli kterýkoli článek na jeho původním URL,
 • i placený obsah by šel vyhledat ve vyhledavačích,
 • u reklam by bylo možné zastavit animaci,
 • ze stránek by nevyskakovaly reklamy do nových oken,
 • každý článek by šel snadno komentovat.

Navíc by se noviny poučily od weblogů a začaly by s bloggery úžeji spolupracovat. Nebylo by to krásné? (via Holovaty)

Vložil Marek Prokop v 01:53. Trvalý odkaz

W4D má předchůdce

Čistě náhodou jsem objevil, že Dogma W4 má předchůdce z roku 2001. Je jím WebDogme a jeho autor, Matt Jones, se také inspiroval filmovým Dogmatem 95.

Vložil Marek Prokop v 01:52. Trvalý odkaz

Prototypování stránek v HTML

Julie Stanford přišla v Boxes and Arrows s návrhem tvořit prototypy webových stránek pomocí HTML. Překvapilo mě, za jak originální autorka svůj navrh považuje a dvojnásob mne překvapila odmítavá reakce čtenářů v diskusi k článku. Sám si totiž prototypování webu bez HTML neumím představit. Samozřejmě, první vizuální návrhy kreslím na papíře a základní strukturu celého webu také, ale detailní členění obsahu a navigace už pak navrhuji jen v HTML.

Zajímavé jsou i důvody, které proti HTML v diskusi zatím zazněly. Prý se v něm příliš těžko dělají změny (jeden názor ale tvrdí pravý opak), svádí k přílišnému zdobení modelů (o striktním HTML asi nikdy neslyšeli), atd. Nejčastěji ovšem zaznívají příspěvky typu: jsem zvyklý na to a to (většinou Visio) a nic jiného nepotřebuji. Z celé diskuse mám dojem, že i mezi čtenáři Boxes and Arrows silně převládají vizuální aspekty návrhu nad strukturou obsahu a funkčností. Hmm…

Zajímalo by mne, jak navrhujete modely a prototypy stránek vy. Napište mi o tom. Možná by z toho mohl vzniknout zajímavý článek.

Vložil Marek Prokop v 00:02. Trvalý odkaz

Přečtěte si příspěvky za posledních sedm dní, nebo starší. Chcete-li se odkazovat na konkrétní příspěvek, použijte trvalý odkaz pod ním.

Obsah této stránky je přístupný jakýmkoli prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje novější standardy HTML 4.0 a CSS 2. Pokud čtete tuto zprávu, znamená to, že váš prohlížeč tyto standardy zřejmě nepodporuje. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak s plně přístupným obsahem.