Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Weblog pro webmastery a webdesignéry

27. 11. 2003

Google update Florida - co se vlastně stalo

Drastické změny po updatu Florida postihly zřejmě jen některé dotazy. Hypotézy uvažují o filtru proti SEO.

Výborné shrnutí Floridy - nedávné, či dosud probíhající přelomové aktualizace Googlu - přináší Barry Lloyd v článku Been Gazumped by Google? Trying to make Sense of the "Florida" Update! (Search Engine Guide, 25.11.03). Autor si zaslouží pochvalu především proto, že nejprve velmi výstižně a správně konstatuje fakta a teprve po nich dává prostor hypotézám a dohadům.

Shrňme si zde ona fakta také:

  • Aktualizací došlo k drastické proměně výsledků hledání. Jsou dotazy, z jejichž výsledků prakticky zcela zmizely odkazy, které v nich byly i několik let na předních místech. U některých dotazů je tato obměna prvních 20 odkazů až 100%.

  • Proměna výsledků hledání postihla jen některé dotazy. Jiné zůstaly beze změny.

  • Pokud se změnou postižené dotazy formálně pozmění, např. přidáním -nesmyslnéslovo, objeví se výsledky v téměř původní podobě.

Tyto jevy vedou mnoho analytiků k závěru, že Google uplatnil jakýsi filtr a určité dotazy nyní vyhodnocuje jinak. Objevují se i úvahy, že se změny týkají jen komerčně zajímavých dotazů a jsou namířeny proti SEO, resp. pro podporu placené inzerce. Tyto teorie podporuje i skutečnost, že dotazy v češtině byly postiženy minimálně, resp. se týkají jen mezinárodě frekventovaných slov (mp3, dvd).

Jiná věc je, že nové výsledky jsou velmi často značně nekvalitní. Jdou najít dotazy, které v první desítce nevrátí jediný přijatelně relevantní odkaz. S tím bude Google muset něco dělat. Otázka je co a kdy. V každém případě se zdá, že optimalizace pro vyhledavače (a to i ta zcela korektní a etická) dostala těžkou ránu, ze které se bude pěkně dlouho vzpamatovávat.

Související příspěvky

Marek Prokop, 27. 11. 2003 13:54, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Další příspěvky weblogu

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.