Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Weblog pro webmastery a webdesignéry

04. 10. 2003

Výběr klíčových slov a konverzní poměr

Zajímavého aspektu výběru klíčových slov při optimalizaci pro vyhledavače si všímá Bryan Eisenberg ve svém posledním článku Keyword Research: Optimization for Conversion (ClickZ, 3.10.03). Podle jeho teorie podpořené skutečným měřením se slova liší nejenom percentuálně vyjádřitelnou pravděpodobností dosažené konverze, ale i jakousi inkubační dobou (Eisenberg ji nazývá latency).

Zatímco některá slova, např. konkrétní názvy značek a modelů výrobků, realizují svůj konverzní potenciál prakticky okamžitě, u jiných, zpravidla obecnějších slov dojde ke konverzi třeba až po 14 dnech. Souvisí to se vzorci chování online zákazníků a s tím, do jaké fáze nákupního procesu dané slovo zapadá.

Marek Prokop, 04. 10. 2003 13:22, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Uživatelské testování bez scénáře

Se zajímavým pojetím testování použitelnosti přichází Mark Hurst v článku Four Words to Improve User Research (Good Experience, 1.10.03). Těmi čtyřmi slovy z titulku jsou: Don't define tasks beforehand (nedefinujte úkoly předem). Jde o to nevést testování podle předem daného scénáře, nýbrž podle toho, jak každý konkrétní uživatel s testovaným webem zachází.

Marek Prokop, 04. 10. 2003 12:31, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Další příspěvky weblogu

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.