Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Weblog pro webmastery a webdesignéry

11. 04. 2003

Tabulky podpory CSS

Slavné, i když dnes již spíše historické, tabulky podpory kaskádových stylů v prohlížečích, publikované původně na Web Review, se po zániku tohoto serveru přestěhovaly na Netscape DevEdge. Tabulky postihují jednak podporu vlastností CSS 1 a 2 a dále selektorů CSS 2. Pocházejí z roku 2001 a nereflektují tedy nejnovější prohlížeče IE6, NN7 (včetně novějších verzí Mozilly) a Opera 6+.

Marek Prokop, 11. 04. 2003 23:32, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Mají vaše formuláře styl?

Aby byly webové formuláře co nejpřístupnější, je vhodné využívat prvky <label>, <fieldset><legend>. Dosud však panovaly určité nejasnosti v tom, jak je formátovat pomocí kaskádových stylů. Praktický návod s ukázkou přináší Petr Staníček v článku CSS: Stylování ve formulářích.

Marek Prokop, 11. 04. 2003 22:59, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Vzorce chování uživatelů Webu

Chování uživatelů Webu detailně analyzuje studie založená na datech panelu Nielsen/NetRatings z Finska.

Zejména marketingoví manažeři větších internetových projektů ocení detailní studii vybraných aspektů chování uživatelů Webu, kterou její autorka Nina Koiso-Kanttila nazvala Consumers on the Web: Identification of usage patterns (First Monday, duben 2003). Studie shrnuje záznamy internetových aktivit 65 panelistů od listopadu 2001 do února 2002. Ačkoli výzkum probíhal ve Finsku, jeho závěry lze přiměřeně aplikovat i u nás.

Co ukazují výsledky? Například značnou variabilitu uživatelských preferencí, která u většiny podobných studií bývá skryta pod hladinou průměrných čísel. Celkově nejpopulárnější weby ve skutečnosti nemusí být pro mnoho uživatelů vůbec významné.

Nejvíc mne ovšem zaujala část zaměřená na navigační vzorce, postihující výchozí místa pohybu po Webu a způsoby přecházení z jednoho webového místa na druhé. Studie prokázála, že v souhrnu nejčastěji uživatelé přejdou na jiný web přímým zadáním adresy, reps. výběrem z oblíbených položek, či jiným podobným způsobem. Druhým v pořadí je následování odkazu z jiného webu a teprve na třetím místě figuruje použití vyhledavače. I zde ovšem panuje vysoká variabilita závislá na zkušenostech uživatelů, jejich věku a osobních preferencích.

Marek Prokop, 11. 04. 2003 16:24, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Kartičková analýza klasifikace

Jednoduchou, nenákladnou a rychlou metodu analýzy a návrhu klasifkace pomocí kartiček popisuje Donna Maurer v Boxes and Arrows.

Dobře navržená klasifikace je pro určité typy webů klíčová. Pokud se uživatel nedokáže zorientovat v hierarchii kategorií webového katalogu, bude takový katalog nepoužitelný, i kdyby jeho obsah či uživatelské rozhraní byly sebedokonalejší. Nechcet-li však návrh klasifikace podcenit, nesmíte spoléhat jen na sebe. Je třeba se obrátit na potenciální uživatele.

Existuje více metod analýzy a testování klasifikace, avšak ta, kterou navrhuje Donna Maurer v článku Card-Based Classification Evaluation (Boxes and Arrows, 7.4.03), se mi obzvlášť líbí, a to především z těchto důvodů:

  1. Je velmi jednoduchá, zvládne ji každý bez speciálního vybavení.
  2. Prakticky nic nestojí, kromě papírových kartiček a trochy času.
  3. Jde aplikovat velmi rychle. Připravené kartičky můžete nosit s sebou a vyzkoušet je během pár minut na přátelích, zákaznících, nebo třeba na náhodných spolustolovnících v restauraci.

Ačkoli autorka začíná popis metody slovy: Počítač vypnout, tužku do ruky, ve skutečnosti by šlo testování provádět i on-line, pomocí jednoduché sady webových formulářů. To činí tuto metodu ještě atraktivnější.

Marek Prokop, 11. 04. 2003 13:39, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Jak vytvořit řízený slovník

Plánování, tvorbě a implementaci řízeného slovníku se věnuje nový článek v Boxes and Arrows.

Před časem nám trio autorů Karl Fast, Fred LeiseMike Steckel vysvětlilo co to je řízený slovník (viz též Fasety a řízený slovník, Sova v síti, 26.12.02), nyní je na řade otázka, jak ho vytvořit. Odpověď naleznete v článku Creating a Controlled Vocabulary (Boxes and Arrows, 7.4.03).

Autoři na to jdou od podlahy, takže nejprve se věnují plánování řízeného slovníku, při kterém hraje hlavní roli účel. Chcete slovník použít jen pro text navigačních prvků (menu), nebo chcete zlepšit i fulltextové vyhledávání či kontextovou navigaci? Tato rozhodnutí mohou ovlivnit další postup, stejně jako charakter obsahu vašeho webu, jeho cílová skupina uživatelů a použitá technologie.

Jakmile máte jasno ve strategii, čeká vás vlastní tvorba slovníku. Ta je v článku nastíněna ve třech krocích, vždy s popisem nejčastějších metod a s příklady:

  1. Zjistěte, které termíny lidé užívají k popisu vašeho obsahu.
  2. Stanovte preferované termíny, jejich varianty a hierarchie.
  3. Nalezněte souvisejicí („viz též“) termíny.

Poté se článek ještě zabývá pravidly tvorby thesauru, implementací a průběžným zdokonalováním slovníku po uvedení projektu do provozu.

Marek Prokop, 11. 04. 2003 12:53, Trvalý odkaz, Pošli komentář

Další příspěvky weblogu

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.