Přeskoč navigaci

Weblog pro webmastery a webdesignéry

14.12.02

Rozhovor s Ericem Jordanem

Před dobrou půlhodinkou jsem se vyděsil při čtení citace z rozhovoru s Ericem Jordanem, kterou do konference o webdesignu poslal total.

Použitelnost je koncepce vytvořená ze strachu před změnami. Použitelnost předpokládá, že uživatel není inteligentní. Místo přijímání takových stanovisek je potřeba uživatele vyučovat, popichovat kupředu. Není možné spokojit se s průměrností. Světem je potřeba pohnout, zatřást s ním, i když se to někomu nelíbí. To je podstata rozvoje i důvod, proč děláme to, co děláme. Pojďme společně dopředu.

Vůbec mě zúžené vnímání použitelnosti u Jordana nepřekvapuje. Jeho práce jsou obvykle vizuálně (i na poslech) zajímavé, ale usedlé a nemám z nich pocit, že by někoho někam posouvaly. Pokud tedy vynecháme tu možnost, že Jordan nás chce popichovat tím, že nám na několik desítek vteřin zobrazuje načítače a že nám nedovoblí získat přehled o délce textů, protože posuvníky obsahují pouze tlačítka se šipkami, ale nikoli tlačítko pro posouvání. Možná je pravda, že Jordanova 2Advanced Studios jsou nejčastěji kopírovaným webem, jak píše Bartek Gołębiowski na Mocnym Webu (mně přišel inspirativnější jeho web Türi Vodka), ale pro mě by bylo zajímavější, kdyby se lidé u něj spíš naučili, že malé písmo s nízkým kontrastem se nedá číst.

Vzhled 2Advanced napodobuje přístrojovou desku, ale i takový Boeing lpí nejen na pokroku, ale především na použitelnosti svých technologií, a právě ovládacím prvkům v kabině letadla věnuje velkou pozornost. Jak by to dopadlo, kdyby se pilot nemohl soustředit na řízení, protože by čekal na načtení výškoměru, luštil by titěrné šedé písmo na šedém podkladu a snažil by se přijít na to, jak který čudlík funguje?!

Tak tedy, pojďme společně dopředu, nespokojme se s průměrností, chtějme dokonale použitelné weby. -mrk-

Vložil Martin Kopta v 18:50. Trvalý odkaz

Kudy na XSLT

Když jsem ráno přišel domů ze včerejší Sovy v Nuslích, rozhodl jsem se, že je nejvyšší čas proniknout do XSLT. Chvíli jsem tápal a nadával na parser, který jsem si nainstaloval, protože nepodporuje postupy, jež jsem nastudoval ve standardu, ale pak jsem mezi Pixyho záložkami objevil odkaz na kapitolu o XSLTInteraktivní učebnice XMLtutorial XSLT a je vyhráno.

Upraveno 2002-12-16 14.58: Pixy mi poslal mail, ve kterém mě žádá o stažení odkazu na jeho bookmarky, protože prý nejsou veřejné. Tak jsem jeho přání vyhověl. Pokud máte o Pixyho bookmarky zájem, stáhněte si je dřív, než je odstraní z webu – odkaz najdete na Pixyho soukromých stránkách v kapitole Odkazy. ;-)) -mrk-

Vložil Martin Kopta v 18:03. Trvalý odkaz

13.12.02

Skloňování (we)blogu

Včera jsem si tak trochu hrál na jazykovou poradnu, když se Lukáš Mižoch pozastavoval nad tím, proč píšu českého jazyku a ne jazyka. Teď když dovolíte bych se podělil o představu o skloňování slova weblog. Viděl jsem u Radima Hasalíka titulek Neradostná zpráva o českých blogech a vůbec se s bezradností u toho slova setkávám často.

V českém jazyce u neživotného maskulina s velárním finálním konsonantem v plurálovém lokálu g alternuje v z a terminuje formantem -ích (o katalozích a weblozích). V ostatních pádech potom slovo weblog bude vypadat následovně:

Skloňování slova weblog
 Pád  Jednotné číslo   Množné číslo  
1. weblog weblogy
2. weblogu weblogů
3. weblogu weblogům
4. weblog weblogy
5. (weblogu) (weblogy)
6. weblogu weblozích
7. weblogem weblogy

Slovo blogger se pak píše s dvěma g, protože slovo je přejaté z angličtiny, kde platí, že u krátkých jednoslabičných slov se zdvojuje poslední souhláska, kdykoli je k ní připojena přípona. Zdvojení tedy platí i pro blogging. Totéž pravidlo se uplatní ve slovech v angličtině odvozených od slova weblog, neb toto se skládá ze dvou slov, z nichž to druhé, log, je také tvořeno jednou krátkou slabikou. V odvozených českých slovech se souhláska nezdvojuje (blogaři, blogování).

Tolik drobný tvaroslovný a pravopisný exkurz. -mrk-

Vložil Martin Kopta v 03:25. Trvalý odkaz

Na webu nikdo nemusí být postižený

Omylem bych před chvílí vymazal email s přehledem článků na First monday. Byla by to neskutečná chyba, protože bych se tak asi nikdy nedostal ke studii Barryho McMullina o bariérách na irském webu. McMullin podrobil asi 200 irských webů nárokům na přístupnost podle WCAG a seznal, že žádný neprošel na úroveň AA, 94 procent selhalo i u úrovně A a 90 procent nevyhovovalo ani obecným nárokům na interoperabilitu.

Sova v Nuslích už dnes

Těším se, že se s mnohými z vás setkám dnes večer Na Květnici. -mrk-

Vložil Martin Kopta v 00:53. Trvalý odkaz

12.12.02

Informační architektura – na hranici vědy a umění

Když jsem dnes četl v Digital Web Magazinu rozhovor Meryl Evansové s informačními architekty Peterem Morvillem a Lou Rosenfeldem, vybavil se mi můj článek Devatero řemesel webdesignu z minulého týdne. Zatímco ale já ve svém článku jen tak nahlas uvažuji, zmínění pánové mají o svém oboru pěkně jasno. V čem vidí roli informačního architekta Petere Morville?

...v informační architektuře se harmonicky spojuje umění a věda. Můžeme studovat uživatele a způsoby používání. Můžeme analyzovat obsah. Nakonec ale musíme být kreativní, věřit své intuici a riskovat. Nikdo mne nepřesvědčí, že tento vědomý akt tvarování informačního prostoru není design.

...

Informační architekt musí nastudovat obchodní cíle a souvislosti, obsah a služby, potřeby a chování uživatelů; a pak spolu s kolegy přetvoří toto všestranné poznání informačního ekosystému v návrh uspořádání, pojmenování a navigačních mechanismů, který položí pevný a zároveň flexibilní základ uživatelskému prožitku.

A ještě jeden citát. Tentokrát o rozdílu mezi informační architekturou a použitelností, jak ho vnímá Lou Rosenfeld:

Informační architektura se zabývá nalezitelností, kdežto použitelnost, inu, použitelností. Informační systém může být použitelný, ale to nezaručuje, že vám pomůže nalézt informace, které potřebujete. A platí to i naopak.

Vložil Marek Prokop v 20:33. Trvalý odkaz

Jak navrhovat uživatelské rozhraní

Úryvek z knížky Information architecture: blueprints for the web nazvaný Eat Me, Drink Me, Push Me: In which the subtle arts of the interface are examined přinesl Digital Web Magazine. Autorkou je Christina Wodtke, zakladatelka magazínu o informační architektuře Boxes and Arrows a vydavatelka osobního blogu Elegant Hack.

Vložil Marek Prokop v 20:32. Trvalý odkaz

Český Kuro5hin

Díky The Wild Mud jsem objevil český diskusní magazín (kolaborativní weblog) Sprcha, který používá stejnou technologii, jako můj oblíbený Kuro5hin. Princip (v kostce) spočívá v tom, že všichni registrovaní čtenáři mohou být zároveň editory, kteří doporučují autorům úpravy článků a rozhodují o jejich zveřejnění. Váha každého hlasu je přitom různá a závisí na zkušenosti editora a na tom, jak jeho práci hodnotí ostatní.

Podle mého názoru se jedná o ideální systém zejména pro odborná média a moc rád bych ho viděl na Intervalu.cz. Také už se o tom pěkně dlouho, byť zatím bez výsledků, snažím přesvědčit Marka Šalandu. Na Intervalu je totiž v diskusích pod články krásně vidět, jaký odborný potenciál se skrývá v čtenářské obci. Kdyby se opravy chyb a kritiky z diskusí přesunuly přímo do článků ještě před vydáním, jejich odborná úroveň by se nepochybně výrazně zvedla.

Vložil Marek Prokop v 13:21. Trvalý odkaz

11.12.02

Formátování seznamů

Hezký článek se povedl Martinu Snížkovi na Intervalu.cz. Popisuje v něm, jak formátovat (X)HTML seznamy pomocí CSS. Tedy, aby bylo jasno, žádná menu, žádné rozbalovací či inline seznamy, ani jiné zvláštní efekty, nýbrž naprosto obyčejné seznamy v naprosto obyčejném textu. Proč se mi tedy článek tak líbí? Protože se nebojí jít k elementárním základům webdesignu, aby vystihl jeho prvořadý cíl – přenést sdělení dokumentu na čtenáře tím nejsrozumitelnějším možným způsobem.

Zároveň si ale neodpustím, abych (po Martinovi) Interval.cz také trochu nepopíchl. Nedávno se změnilo formátování článků a výsledek je z hlediska použitelnosti tristní.

  • V textu se to hemží žlutě podbarvenými vřazenými (inline) úryvky kódu, jakoby se jednalo o nejdůležitější prvky na stránce. Jiné úryvky kódu jsou přitom uvedeny kursivou na základním pozadí.

  • Zatímco výše zmíněné úryvky kódu svádí ke klikání (marnému), odkazy v textu nesvádí vůbec k ničemu, protože je od okolního textu nelze nijak rozumně odlišit (když nepočítám klávesu TAB nebo zběsilé křižování myší po celé obrazovce). Jak může něco takového spáchat magazín pro webmastery opravdu nechápu a je to pěkná ostuda.

  • Sporných typografických efektů by se našlo víc (odsazení prvních řádků odstavců, zarovnání odstavců do bloku), ale to je, narozdíl od předchozích bodů, již ryze subjektivní názor.

Vložil Marek Prokop v 02:52. Trvalý odkaz

DOCTYPE a režimy prohlížečů

V moderních prohlížečích (Mozilla, IE6/WinIE5/Mac) závisí přesný způsob vykreslení dokumentu na deklaraci jeho typu (DOCTYPE). Petr Staníček zveřejnil přehlednou tabulku nejběžnějších variant.

Vložil Marek Prokop v 00:57. Trvalý odkaz

Přišel jsem, neviděl jsem, odešel jsem

Pomalé načítání stránek je podle zjištění mnoha průzkumů nejčastějším důvodem ztráty návštěvníka. Možná proto, že tomu málokterý webmaster věří. Zkuste si sami vyzkoušet, kolik vašich návštěvníků odejde dříve, než se jim načte celá stránka. Jednoduchý skript naleznete v článku Measuring Lost Visitors na NetMechanic.

Vložil Marek Prokop v 00:45. Trvalý odkaz

10.12.02

Quoth the server, "404"

Kvíz pro znalce poezie z weblogu Simona Willisona:

Once upon a midnight dreary, while I websurfed, weak and weary,
Over many a strange and spurious website of 'hot chicks galore',
While I clicked my fav'rite bookmark, suddenly there came a warning,
And my heart was filled with mourning, mourning for my dear amour.
"'Tis not possible," I muttered, "give me back my cheap hardcore!" -
Quoth the server, "404".

Pokud to nepoznáte, nic si z toho nedělejte. Nebýt toho, že jsem tuhle báseň kdysi znal zpaměti a že se první půlverš shoduje, také bych tápal. Možná vám ale pomůže, když si představíte zvuk správně vyslovené anglické číslovky 404.

Vložil Marek Prokop v 05:37. Trvalý odkaz

Phoenix 0.5

Přesně poloviční verze (0.5) dosáhl včera prohlížeč Phoenix. Opět je o něco rychlejší (mnozí říkají, že o hodně) a menší (6,1 MB).

Vložil Marek Prokop v 05:36. Trvalý odkaz

W3C má stránky bez tabulek

Standardizační konsorcium W3C začalo vodu nejen kázat, ale i pít. Jeho web má již skoro týden layout bez tabulek, tvořený jen CSS. K dispozici je dokument popisující problémy, které redesign provázely.

Vložil Marek Prokop v 05:35. Trvalý odkaz

Text se stínem

Od té doby, co existuje CSS a absolutní polohování, se mnozí pokoušejí vytvořit text se stínem. Zásadní nevýhodou těchto řešení je ale to, že se tentýž text musí nacházet v dokumentu dvakrát, což je z hlediska přístupnosti a sémantické správnosti dokumentu nepřípustné. Co ale vložit stín do dokumentu skriptem, jak napadlo Stuarta Langridge? Mně se to sice stále nějak nelíbí, ale třeba se vám to bude někdy hodit. (via Mark Pilgrim)

Vložil Marek Prokop v 05:35. Trvalý odkaz

9.12.02

Sova v Nuslích III

Třetí čtvrtročník setkání autorů, čtenářů a přátel Sovy v síti, pro které se již vžil název Sova v Nuslích, se koná v pátek, 13.12.2002 v pražské (nuselské) restauraci Na Květnici Svou účast laskavě potvrďte odesláním zprávy na adresu sovavsiti-reminder@garcon.cz. Jako automatickou odpověď obdržíte další podrobnosti. Do zprávy můžete případně uvést jakýkoli vzkaz, zvláštní přání apod.

Vložil Marek Prokop v 23:33. Trvalý odkaz

Raději stěhovat, než vyhořet

Ne, nespletl jsem se. Svoje webhostingové společnosti známe obvykle jen prostřednictvím webových stránek a emailů. Málokomu se poštěstí, aby byl vpuštěn do serverovny a mohl bystrým okem přehlédnout stroj, na němž spočívá jeho virtuální bytí a nebytí. Naštěstí jsem nikdy vlastní projekty neměl u firmy, která by to bytí ohrožovala a stěhoval jsem se vždy jen z důvodů obchodních, avšak při svých návštěvách serveroven jsem viděl stroje některých i velkých poskytovatelů webhostingu, u kterých jsem kolikrát měl pocit, že pokud opravdu poskytují služby, kterými se firma na webu chvástá, musí jít o dobrou kamufláž.

Vím, jak je rozhodnutí pro stěhování náročné bez ohledu na složitost vašich webů, bez ohledu na to, zda máte stroj vlastní, nebo ho sdílíte s dalšími uživateli. Na druhou stranu, nikdy jsem se stěhováním neměl potíže, o kterých často slýchávám od kolegů. Například není pravda, že by vaše služby kvůli stěhování musely být nějakou dobu nepřístupné. Pokud mně nevěříte, snad vás Tom Dahm ve svém článku Web Site Moving Day přesvědčí.

Upraveno (2002-12-11 16.50): Mám takový zvyk; pokud není po mém, nebude vůbec. Netrpím cenzuru názorů ve svých článcích, nebudu ji trpět ani na weblogu. A protože jsem měl nepříjemnou debatu s panem Hasalíkem, přijal jsem protesty pana Mižocha a Marek bez upozornění změnil můj text, rozhodl jsem se následující příspěvek raději smazat.

Bloggerská komunita se šíří

Zase další mainstreamové médium vydalo článek o blogování. Tentokrát nejde sice o tisk, ale Novinky také mají poměrně širokou čtenářskou obec. Třeba český web zažije zázrak blogu matky v domácnosti či první weblog nezaměstnaného. Až se tak stane, zařadíme se do civilizovaného blogu. (via Vítek Burda) -mrk-

Vložil Martin Kopta v 15:03. Trvalý odkaz

8.12.02

Obstojí váš web před vandaly?

Jednou za týden se podívám na Interval, abych se trochu pobavil. Jednou tu je tutorial na posílání sprostých obrázků uživatelům weblogu, jindy postup na zahlcení harddisku nesmyslnými tabulkami, a tak to jde pořád dokola. Na Intervalu mě proto nemají rádi, což mě mrzí, protože mám pocit, že odhalování chyb je záslužnější práce než jejich vytváření. (To si zas Marek P. vytrpí narážek, až bude mluvit s Markem Š. :-)

Dneska jsem našel úžasnou aplikaci. Na jednom nejmenovaném webu mají formulář, do kterého když při vyhledávání nenapíšete žádnou podmínku, vypíše celý svůj obsah. Takové věci mám rád, protože užitečná data se obvykle neshánějí snadno. Těžko ale říci, jestli autoři tuhle možnost zamýšleli jako vlastnost, nebo je to chyba. Pokud je to vlastnost, tak mně by se ta data daleko více hodila třeba v tabulce excellu (s regulárními výrazy jsem toho také docílil ;-).

Podobných věcí najdete na webu desítky denně. Člověk se až bojí, aby jednou někdo něco nenašel třeba u něj. Na svém weblogu Martin Michálek obvykle cituje mě, teď budu citovat já jeho: nebuďte prasata. Snad vám k tomu dopomůže měsíc starý článek Reginy Kwonové Testing for Web Site Vulnerabilities. -mrk-

Vložil Martin Kopta v 19:01. Trvalý odkaz

Přečtěte si příspěvky za posledních sedm dní, nebo starší. Chcete-li se odkazovat na konkrétní příspěvek, použijte trvalý odkaz pod ním.

Obsah této stránky je přístupný jakýmkoli prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje novější standardy HTML 4.0 a CSS 2. Pokud čtete tuto zprávu, znamená to, že váš prohlížeč tyto standardy zřejmě nepodporuje. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak s plně přístupným obsahem.