Přeskoč navigaci

Weblog pro webmastery a webdesignéry

25.5.02

Brzda

Elegantní, obsahově i graficky minimalistický weblog si založil Jiří Brázda, provozovatel serveru iPoradny a obětavý dobrovolník.

Ať se daří, Jirko, odlep se od hladiny a leť...

Vložil Marek Prokop v 00:52. Trvalý odkaz

24.5.02

(Opraveno) WebTip dostane na léto trochu volnější obleček

V textu příspěvku bylo původně uvedeno, že autorem nynějšího designu Grafiky online je Jiří Sekera. Přestože jsem před publikováním informaci ověřoval přímo v Grafice Publishing, musím se omluvit vám, panu Sekerovi, a především Michalu Mojžíšovi, který je skutečným autorem designu Grafiky online.

Co říkáte novému designu WebTipu? Návrh najdete na adrese www.webtip.sigy.cz, tvůrcem nového vzhledu je Jiří “Sigy” Sekera. Sigy je autorem i aktuálního designu Grafiky Online. Původní verzi z dílny Adama “AHA” Haunera najdete stále ještě na webu (nebo v archivu). -mrk-

Vložil Martin Kopta v 16:22. Trvalý odkaz

Ene bene lexa, střeva lezou ze psa… aneb Jak na rozpočet projektů na webu

Víkend je dlouhý, proto jsem si dovolil, že :-) ještě jeden odkaz. Nepodezírejte mě ze zaujatosti proti mužským autorům článků, ale v poslední době mě více zaujmou pravidelně autorky-ženy. Také Shelley Doll, která napsala na Builder.com článek Creating your project budget: Where to begin?, se mi trefila do spektra zájmů. A pro ty, koho problematika rozpočtu internetového projektu nezajímá, bude možná zajímavá informace, že Shelley má u svého článku vedle e-mailu i fotografii. -mrk-

Vložil Martin Kopta v 14:33. Trvalý odkaz

Zarovnání do bloku

Kdykoli na webu vidím odstavec zarovnaný do bloku (justify), zatínám ruce v pěst. Analytička NetMechanic Larisa Tomasonová ve článku Be Careful When You Justify upozorňuje, že zarovnávání téhož textu, téže velikosti a řezu písma, dokonce stejného fontu na témže počítači dopadá jinak i v různých prohlížečích. Největší nebezpečí skýtají úzké sloupce, kde při zarovnávání do bloku vznikají obludné mezislovní mezery. Stahování a rozpalování mezer patří k velmi náročným úkonům. Ještě, když jsem se učil sazbu a řádky jsme vyplňovali ručně, přesvědčil jsem se, že sazba od každého typografa se lišila právě v mezislovních mezerách. S problémem se těžce potýkají i specializované sazečské programy jako Adobe InDesign, QuarkXPress, Corel Ventura a další. V češtině navíc používáme daleko více dlouhých slov, nežli je tomu v textu anglickém, proto se stává, že prohlížeče v úzkých sloupcích kolikrát nemají jinou možnost, než slovo useknout. Jenže prohlížeč nedisponuje ani základním algoritmem pro dělení slov, proto zůstávají slova na konci řádku nerozdělená. Co v sazbě na praporek vypadá velmi dobře, nehodí se pro sazbu do bloku, zvlášť ne v úzkých sloupcích a rozhodně ne v jazycích, které se vyjadřují dlouhými slovy. Pamatujte na to a zůstaňte nějaký rok ještě u zarovnání doleva (čímž samozřejmě nechci ovlivňovat vaše rozhodnutí ve volbách ;-). -mrk-

Vložil Martin Kopta v 14:20. Trvalý odkaz

23.5.02

Web je zablogovaný

Dříve tolik populární a vlivné webdesignerské magazíny se dostaly do nezáviděníhodné situace: jejich autoři už vše podstatné řekli a nových autorů se nedostává stejně jako nových převratných myšlenek. Pominulo evangelizační období Velkého Příchodu kaskádových stylů i éra učených disputací na téma standardů a XML. Zásadní ránu si magazíny zasadily samy, když začaly propagovat nezávislý obsah webu. V posledních měsících magazíny navíc ubíjí stále vzrůstající počet osobních weblogů – jsou jich už statisíce, možná miliony. Zdá se, že nikdo už nic nového nepíše, všichni jen komentují a vzájemně odkazují cizí články…

…a tak slavné magazíny píší o weblozích a radí, jak vytvořit kvalitní, užitečný a navštěvovaný blog. Možná se do vydávání vlastního weblogu také chcete pustit a přijde vám vhod jeden z takových článků, který pod názvem Rock, Paper, Stone: The Biz Stone Guide to Independent Publishing vydal Digital Web Magazine. -mrk-

Vložil Martin Kopta v 12:05. Trvalý odkaz

Nový Web je bez tabulek

Web Nouveau se specializuje na praktickou popularizaci beztabulkové koncepce stránek tvořených čistým (X)HTML a CSS. Naleznete zde nejen rozsáhlý katalog beztabulkových stránek, ale nově i diskusní fórum, zaměřené, jak jinak, na CSS a webové standardy. Zdroj: Zeldman.

Vložil Marek Prokop v 00:46. Trvalý odkaz

22.5.02

Perspektivy on-line médií

Budoucnost internetového publikování je v interaktivitě a budování komunit, píše J. C. Herz v článku The Lonely Crowd v The Industry Standard. Lidé si asi nikdy nebudou číst romány na monitoru počítače a už vůbec za ně nebudou ochotni platit. Přidaná hodnota se musí hledat v tom, co je silnou zbraní Internetu, ve vzájemné komunikaci čtenářů s autorem i mezi sebou.

Vložil Marek Prokop v 23:47. Trvalý odkaz

21.5.02

Kdo má zodpovídat za firemní web?

... ptá se ve svém článku Gerry McGovern a hned si odpovídá: komunikační manžer. Firemní web není televizní reklama a informační architektura není technická disciplína. Firemní web je v prvé řadě komunikační médium. Zodpovídat za něj proto musí komunikační odborník s výbornou schopností redigovat a publikovat obsah.

Vložil Marek Prokop v 01:22. Trvalý odkaz

První dojem rozhoduje...

... o tom, zda se návštěvník ponoří do webu hlouběji, nebo odejde. Co utváří první dojem a co ho poškozuje? Na to odpovídá Lee Creek v článku First Impressions on the Internet na Web Developer's Virtual Library.

Vložil Marek Prokop v 01:08. Trvalý odkaz

19.5.02

Informační architekt se vyplatí

Poor But Happy přináší devět argumentů pro aktivní úlohu informační architektury při tvorbě moderních webů v článku Information architecture makes design accountable.

Vložil Marek Prokop v 01:27. Trvalý odkaz

Přečtěte si příspěvky za posledních sedm dní, nebo starší. Chcete-li se odkazovat na konkrétní příspěvek, použijte trvalý odkaz pod ním.

Obsah této stránky je přístupný jakýmkoli prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje novější standardy HTML 4.0 a CSS 2. Pokud čtete tuto zprávu, znamená to, že váš prohlížeč tyto standardy zřejmě nepodporuje. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak s plně přístupným obsahem.