Centrování v CSS — příklad 3

Toto je příklad oboustranného (horizontálního i vertikálního) centrování boxu na stránce pomocí CSS. Centrovaný box (kde se nachází tento text) má rozměry závislé na velikosti okna prohlížeče, konkrétně šířku 80% a výšku 70% okna. Pokud se do něj obsah nevejde, lze jím posouvat svislým posuvníkem vpravo.

Jak je to uděláno

Celý obsah této stránky je "zabalen" do prvku <div> s unikátním atributem id. Kód vypadá nějak takto:

<div id="page">
 ...
 zde je obsah stránky
 ...
</div>
 

V definici CSS pak jsou definována pravidla pro <body> dokumentu a pro <div> s atributem id = page. Vypadá to takto:

body {
 margin: 0;
 padding: 0;
 color: #000;
 background : #ffc none;
}
#page {
 width: 80%;
 height: 70%;
 padding: 2%;
 border: 2px solid #cc9;
 position: absolute;
 top: 15%;
 left: 10%;
 overflow: auto;
 color: #000;
 background : #fff none;
 voice-family: "\"}\"";
 voice-family: inherit;
 top: 13%;
 left: 8%;
}
 

Kompatibilita

Příklad byl testován v IE 5.0, kde je plně funkční a v Opeře 5.12, kde nefunguje pravidlo overflow: auto; a text tedy přetéká přes spodní okraj centrovaného boxu.

Kvůli IE 5 a jeho nesprávné interpretaci rozměrů (šířky a výšky) boxů jsme použili trik s pravidly

voice-family: "\"}\"";
voice-family: inherit;
 

IE 5 tato pravidla mylně považuje za ukončení definice daného selektoru a za nimi definovaná pravidla přeskočí. To umožňuje nejprve nadefinovat výšku a šířku, resp. absolutní pozici pro IE 5 a pak ji předefinovat pro NN 6 a Operu.

Poznatky z dalších prohlížečů uvítáme na adrese redakce@sovavsiti.cz.

Další příklady

K dispozici jsou další příklady centrování, konkrétně na horizontální centrování boxu s plovoucí šířkou, horizontální centrování boxu s pevnou šířkou a horizontální i vertikální centrování boxu s pevnými rozměry.