Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Strategie použití CSS - 3. část

(Ukázka z knihy CSS Kaskádové styly pro webdesignéry)

Formátování jen pomocí CSS, včetně rozmístění prvků

Poslední a nejpokročilejší strategie využití kaskádových stylů spočívá v tom, že CSS svěříme veškeré formátování dokumentu, včetně rozvržení stránky a polohování jednotlivých prvků. Protože se rozvržení stránky v této koncepci obejde bez tabulek, vžil se pro ni název beztabulkový (tableless) design.

Základem kvalitního návrhu stránky je v tomto případě perfektně strukturovaný zdrojový kód HTML. Aby se zdůraznila absence formátovacích prvků přímo v HTML, volí se obvykle některá z přísných norem jazyka, tj. HTML 4.0 Strict, XHTML 1.0 Strict nebo dokonce XHTML 1.1. Kvalitní struktura kódu je zásadní jednak proto, že umožňuje nejefektivnější formy využití kaskádových stylů (kontextové a další pokročilé typy selektorů), a jednak proto, že starší prohlížeče a některá další menšinová zařízení zobrazují ve skutečnosti jen prosté HTML, bez explicitního formátování. Uživatel je pak odkázán jen na implicitní formátování dle možností svého prohlížeče a pouze kvalitně strukturovaný obsah si v tom případě podrží dostatečnou přehlednost a použitelnost.

Před návrhem stylových předpisů se webdesignér musí nejprve rozhodnout, které prohlížeče bude podporovat. Stylové předpisy pak vytvoří a odladí jen pro podporované prohlížeče, zatímco ostatním je různými technikami znepřístupní. V současné době stránky vytvořené podle této strategie nejčastěji podporují prohlížeče Internet Explorer od verze 5, Opera od verze 5 a prohlížeče založené na renderovacím jádru Gecko (Mozilla, Netscape 6+). Takto vytvořené stránky se nyní zobrazí v prakticky shodném designu v průměru devadesáti procentům uživatelů, zatímco ostatním je k dispozici přehledný a dostatečně použitelný obsah s implicitním HTML formátováním.

V případě potřeby lze spektrum podporovaných prohlížečů rozšířit i na verze 4 Internet Exploreru a/nebo Netscape Navigatoru, avšak návrh se pak stává pracnějším, stejně jako testování výsledných stránek, a grafické možnosti jsou omezenější. Někteří autoři naopak volí užší výběr podporovaných prohlížečů, aby mohli využít CSS v kombinaci s pokročilým skriptováním na straně klienta. Z podporovaných prohlížečů pak vypadne Opera kvůli své nedostatečné podpoře standardního DOM (Document Object Model).

Výhody

Nevýhody


Toto je ukázka z knihy Marka Prokopa CSS Kaskádové styly pro webdesignéry, kterou vydalo nakladatelství Mobil Media a.s. v roce 2003. Knihu si od nás můžete objednat za 280 Kč.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.