Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Strategie použití CSS - 2. část

(Ukázka z knihy CSS Kaskádové styly pro webdesignéry)

Veškeré formátování s výjimkou rozmístění (layoutu) prvků

Jedná se o zajímavou strategii, která umožňuje velmi efektivní využití kaskádových stylů již nyní, kdy ještě část používaných prohlížečů (IE4/Win, NN4) nenabízí dostatečnou podporu CSS. Základní princip spočívá v rozvržení prvků na stránce pomocí jednoduché tabulky, zatímco veškeré ostatní formátování je řízeno externím stylovým předpisem.

V ideálním případě nedochází ke vnořování tabulek. Například, pro rozdělení stránky na tři sloupce se použije jediná tabulka s jedním řádkem a třemi buňkami. Tyto buňky pak již mohou obsahovat strukturálně čistý HTML kód, podle potřeby případně doplněný prvky DIV v roli kontejnerů funkčně a strukturálně vymezených částí obsahu. Občas se sice vnořování tabulek nelze vyhnout, mělo by však být používáno spíše výjimečně a pouze tehdy, když neexistuje jiné řešení.

Poznámka: Z důvodů vyšší kompatibility se staršími prohlížeči, zejména NN4, se někdy doporučuje automaticky vkládat <div> do každé buňky tabulky a styly pak prostřednictvím tříd či ID vázat na tyto DIVy místy prvky <td>.

Při důsledné aplikaci této metody již obvykle nic nebrání tomu, aby byl zdrojový HTML kód plně validní, tj. respektoval platné standardy. K dosažení širší kompatibility, resp. vyšší shody vzhledu v různých prohlížečích je vhodnější volit některé z přechodných norem, tj. HTML 4.0 Transitional, nebo XHTML 1.0 Transitional.

Výhody

Nevýhody

> pokračování ukázky


Toto je ukázka z knihy Marka Prokopa CSS Kaskádové styly pro webdesignéry, kterou vydalo nakladatelství Mobil Media a.s. v roce 2003. Knihu si od nás můžete objednat za 280 Kč.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.