Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Strategie použití CSS - 1. část

(Ukázka z knihy CSS Kaskádové styly pro webdesignéry)

Obohacení formátovacích možností

Jedná se zřejmě zatím o nejrozšířenější strategii využívání CSS. Setkáte se s ní dnes již téměř všude, především na komerčních stránkách s vysokou návštěvností (katalogy stránek, on-line verze deníků atd.).

Základem je tradiční HTML dokument využívající značky starších norem jazyka (HTML 3.2, 4.0), včetně značek formátovacích (<font>, <b>, <i >atd.). Rozvržení (layout) stránky je tvořeno tabulkami (značky <table>, <tr> a <td>), jejichž atributy většinou určují i barvu písma a pozadí (atributy colorbackground prvku <td>) jednotlivých částí stránky. K dosažení designérských cílů a shodného vzhledu v různých prohlížečích se často používá nejen odmítnutých (deprecated) či zastaralých značek a atributů, ale i prvků proprietárních, zavedených výrobci jednotlivých prohlížečů, bez jakékoli opory ve standardech (např. atributy marginwidthmarginheight značky <body>, či atribut height značky <table>).

Kaskádové styly jsou použity pouze jako doplněk k dosažení těch formátovacích efektů, které standardními, ani proprietárními prostředky HTML vytvořit nelze. Nejčastěji se jedná např. o určení velikosti písma v pixelech, stylování formulářových prvků (barva, orámování a velikost tlačítek a vstupních polí) nebo dynamické efekty přechodu ukazatele myši nad odkazem (a:hover) či kombinující CSS s JavaScriptem (rozbalovací menu). Častá je též aplikace proprietárních vlastností CSS, např. stylování posuvníků zavedené v MS Internet Exploreru pro Windows od verze 5.5.

Při této strategii jsou stylové předpisy obvykle deklarovány v hlavičce dokumentu (embedded style sheet), značkou <style>, nebo dokonce přímo v jednotlivých prvcích (atributem style). Využívá se však i tříd, a to nejčastěji pro definování velikosti, typu a barvy písma. Tyto třídy bývají deklarovány v externím stylovém předpisu a v dokumentu se pak explicitně vážou ke každému příslušnému prvku (zpravidla <td>), neboť dědičnost a kontextové selektory obvykle nelze využít z důvodu nezřetelné (či dokonce chybné) struktury obsahu dokumentu.

Výhody

Nevýhody

> pokračování ukázky


Toto je ukázka z knihy Marka Prokopa CSS Kaskádové styly pro webdesignéry, kterou vydalo nakladatelství Mobil Media a.s. v roce 2003. Knihu si od nás můžete objednat za 280 Kč.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.