Přeskoč navigaci

Zde hledá Jyxo.

Jyxo

Tagy se zvláštním významem, I. část

Marek Prokop, vydáno/aktualizováno: 24.9.2001/18.01.2002

V článku Jak používat nadpisy jsem se zabýval hierarchickým strukturováním HTML dokumentů pomocí tagů H1H6. Dnes se zaměřím na další, méně obvyklé tagy, kterými lze zdůraznit určitý význam textu. Konkrétně se jedná o tagy:

  • DEL
  • INS
  • ABBR
  • ACRONYM
  • CITE
  • CODE
  • KBD
  • SAMP
  • VAR

Všechny se řadí do skupiny tzv. Phrase Elements, což by šlo poněkud nepřesně přeložit jako prvky vyjadřující tón, náladu či výraz. Přesnější je ale volnější překlad — prvky se zvláštním významem.

Podívejme se těď na první čtyři podrobněji. Zbývající si necháme napříště.

DEL — zrušený text

Označuje text uzavřený v tomto párovém tagu za zrušený, či vypuštěný. To je vhodné tehdy, když chcete, např. v pozdější revizi dokumentu označit text, který již neplatí, avšak zároveň chcete, aby byl nadále viditelný. Na stránkách Sovy v síti jsme tento tag několikrát použili v případě, kdy byl vypuštěn již předem ohlášený článek.

Poněkud atypicky může obsahovat libovolné blokové i řádkové prvky a současně může být obsažen v libovolných blokových i řádkových prvcích. Je-li ovšem obsažen v řádkovém prvku, nemůže již samozřejmě obsahovat žádný blokový prvek.

Odkaz na důvod zrušení lze udat atributem CITE a datum zrušení atributem DATETIME. Většina prohlížečů tyto atributy nijak nevyužívá. Proto je vhodnější zapsat případný komentář do atributu TITLE, který novější prohlížeče zobrazují jako plovoucí nápovědu (tzv. tooltip).

Novější prohlížeče zobrazují obsah prvku DEL jako přeškrtnutý, avšak nadále čitelný text. Pro jistotu se doporučuje toto zobrazování definovat i pomocí CSS.

INS — vložený text

Vyjadřuje pravý opak tagu DEL, tj. dodatečně vložený text. Novější prohlížeče ho vykreslují jako podtržený text, což se může plést s odkazy. Formátování lze samozřejmě snadno změnit pomocí CSS. Těžko se vám ho ale podaří zformátovat stejně intuitivně jako přeškrtnutý text v prvku DEL, a proto doporučuji před, či za textem, kde je použit, jeho význam čtenářům vysvětlit i s ukázkou.

Stejně jako DEL, je také současně blokový i řádkový a má i stejné atributy, které prohlížeče zpravidla ignorují.

ABBR — zkratka

Řádkový prvek reprezentující zkratku. Vysvětlení zkratky může být podáno v atributu TITLE, např.:

<abbr title="Česká republika">ČR</abbr>

IE 5.0 však kupodivu tento atribut u ABBR nijak nevyužívá, ačkoli u jiných tagů ho obvykle zobrazuje jako plovoucí nápovědu. Přesto má význam pro hlasový výstup určený nevidomým.

ACRONYM — akronym

Řádkový prvek označující akronym, neboli zkratkové slovo. Platí pro něj prakticky totéž, jako pro ABBR. Od zkratky se akronym odlišuje proto, že je jinak vyslovován hlasovými čtečkami.

Zkratka se skládá z jednotlivých písmen (ČR), která se jednotlivě vyslovují (ČéEr), nebo ze začátku slova (např.), které se ovšem vyslovuje celé. Naproti tomu akronym se skládá z počátečních písmen (NATO, AIDS), či začátků slov (radar) a vyslovuje se jako jedno souvislé slovo.

Příště budeme pokračovat tagy CITE, CODE, KBD, SAMPVAR.

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.